Elementy badania rozszerzonego

Badanie dotyczy dorosłych i dzieci

 • Pomiar wady refrakcji

 • Pomiar ostrości wzroku

 • Pełna diagnostyka stanu akomodacji

 • Pełna diagnostyka widzenia obuocznego

 • Pomiar ustawienia gałek ocznych (kąt zeza)

 • Pomiar ruchów oczu

 • Określenie wartości soczewek korygujących wadę wzroku i wartości potrzebnego pryzmatu

 • Pomiar pola widzenia

 • Badanie widzenia barwnego

 • Badanie wrażliwości na kontrast

 • Badanie fiksacji

 • Badanie korespondencji siatkówkowej

 • Badanie widzenia stereoskopowego

 • Badanie stopnia niedowidzenia


Czas badania oscyluje w granicach od 1 godziny do 1,5 godziny w zależności od stanu osoby badanej

W wypadku zaburzeń widzenia może być konieczne zaplanowanie i przeprowadzenie terapii wzrokowej/ćwiczeń wzrokowych. Cena zależy od stopnia zaburzenia i koniecznych do wykonania testów/pomiarów.

STRZELCE OPOLSKIE
KRAKOWSKA 24

PON. - PT. 10:00 - 17:00