TERAPIA WIDZENIA

Terapia wzrokowo – motoryczna (z ang. VMT) oparta na założeniach optometrii behawioralnej to szereg specjalistycznych ćwiczeń wzrokowo - motorycznych prowadzonych pod nadzorem terapeuty mających na celu przywrócenie prawidłowego działania układu wzrokowego lub jego usprawnienie między innymi w zakresie akomodacji, ruchów oczu, wergencji, zakresów fuzji, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Terapię wzrokowo-motoryczną stosuje się u osób z zaburzeniami akomodacji, zezami ukrytymi (heteroforiami), zezami jawnymi (heterotropiami) i niedowidzeniem.

 

Terapia widzenia ustalana jest indywidualnie po wcześniejszym badaniu optometrycznym.