Poświęć kilka minut i przeczytaj poniższą informację – uchroni Cię to przed utratą zdrowia, niepotrzebnym traceniem czasu i pieniędzy.

Optometria stała się w ostatnich latach modnym zawodem. W wielu salonach optycznych, w szczególności sieciach salonów można znaleźć w ofercie tzw. badanie optometryczne. Niestety w większości przypadków nie jest ono przeprowadzane przez specjalistę w tej dziedzinie, czyli optometrystę, lecz przez nieuprawnioną do tego osobę. Taka osoba zazwyczaj legitymuję się jedynie certyfikatem ukończenia kilku-dniowego kursu, który to do niczego nie uprawnia.


Nie daj się zwieść, przed badaniem wzroku nie bój się poprosić o dyplom wyższej uczelni państwowej w którym wyraźnie jest napisane, że osoba badająca jest optometrystą – taka osoba ma obowiązek przedstawić taki dokument. W przypadku, gdy otrzymasz każdy inny dyplom, bądź jedynie certyfikat, jak najprędzej zrezygnuj z usługi.


W 99% salonów optycznych badania optometryczne przeprowadzają osoby w białych kitlach do tego nie uprawnione. Z pełną świadomością wprowadzają klienta w błąd za pełna zgodą właścicieli salonów. Na stronach internetowych takich placówek nie znajdziesz, żadnych dokładnych informacji o zatrudnionych specjalistach. W rezultacie takiego badania otrzymasz wizytówkę z zapisanymi parametrami i nic poza tym. Nie znajdziesz na niej imienia i nazwiska osoby, która cię badała, ani jej specjalizacji.

Nie daj się zwieść – twoje oczy są najważniejsze.

Zgodnie z międzynarodową definicja przyjętą w 1993r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne:

optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Ta definicja jest ogólną dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej.

W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145. Klasyfikacja zawodów i specjalności – 229501

Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.

(źródło: ptoo.pl)

Dlatego zawsze szukaj PRAWDZIWEGO OPTOMETRYSTY, czyli posiadającego tzw. numer optometrysty

Narząd wzroku odbiera 80% bodźców pochodzących z otaczającego świata, a więc nie powierzaj opieki nad nim osobom do tego nie uprawnionym. Nieprawidłowo dobrane okulary, bądź źle sparametryzowany układ wzrokowy, może skutkować nieodwracalnymi zmianami w jego funkcjonowaniu.

Jeżeli zbada Cię osoba nieuprawiona do tego, czyli z PRZYPADKU to do kogo się zwrócisz w razie problemu? - przecież ona nie może badać.

STRZELCE OPOLSKIE
KRAKOWSKA 24

PON. - PT. 10:00 - 17:00