Gabinet optometryczny znajdujący się w naszym zakładzie, jako jedyny w Strzelcach Opolskich świadczy kompleksowe usługi optometryczne.

 

Dzięki szerokiej i ciągle aktualizowanej wiedzy z zakresu optometrii i optyki okularowej służymy pomocą w rozwiązywaniu zarówno problemów dotyczących widzenia, jak i korekcji okularowej.

!!! UWAGA !!!

W salonach optycznych w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie-Koźlu oraz w galeriach handlowych można natrafić na nieuczciwe osoby podające się za optometrystów i przeprowadzające badanie wzroku - sprawdzaj przed badaniem kompetencję osób do których się udajesz, zażądaj pokazania dyplomu wyższej uczelni państwowej i zweryfikuj dane - nie daj się oszukać, zdrowie jest najważniejsze

W GABINECIE WYKONYWANE SĄ NASTĘPUJĄCE BADANIA I USŁUGI

 W zakresie diagnostyki wad wzroku i przepisywania okularów korekcyjnych

 • Dobór okularów dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Dobór okularów progresywnych, dwuogniskowych
 • Dobór okularów do pracy przy komputerze
 • Dobór okularów z korekcją pryzmatyczną

 

Ponieważ bierzemy pełną odpowiedzialność za dobraną korekcję wzroku i wykonane okulary, wszystkie prace wykonane w naszym laboratorium optycznym objęte są gwarancją adaptacji!

 

W zakresie aplikacji soczewek kontaktowych

 • Diagnostyka wady refrakcji
 • Badanie w lampie szczelinowej mające na celu wykluczenie przeciwskazań
 • Dobór soczewek kontaktowych sferycznych, torycznych, progresywnych/multifokalnych
 • Ocena dopasowania soczewek próbnych
 • Nauka zakładania, zdejmowania soczewek
 • Instruktaż użytkowania soczewek
 • W cenie badania zapewniamy soczewki próbne, płyn do ich pielęgnacji, pojemnik oraz materiały informacyjne

Czas trwania badania wraz z doborem soczewek to około 40 min do 1 h + czas potrzebny na naukę klienta

 

W zakresie diagnostyki zaburzeń widzenia obuocznego

 • Pomiary ruchów oczu
 • Pomiary parametrów akomodacji
 • Pomiary ustawienia oczu do dali i bliży
 • Pomiary zakresów wergencji horyzontalnej i wertykalnej do dali i bliży
 • Badanie fuzji, supresji i diplopii
 • Badanie stopnia niedowidzenia
 • Badanie widzenia stereoskopowego
 • Badanie fiksacji
 • Badanie korespondencji siatkówkowej

Czas trwania badania od około 1 h do 1,5 h

 

Badania dodatkowe

 • Badanie wrażliwości na kontrast
 • Badanie widzenia barwnego

 

W zakresie terapii widzenia

 • Przeprowadzanie i nadzorowanie treningu w zaburzeniach ruchów oczu, akomodacji i widzenia obuocznego